Última actualització: 18/07/2011

Informació sobre la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal

Alguns dels fitxers de dades sol•licitades en els serveis d'aquest web contenen dades personals. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a aquestes dades i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis d'usuari i obtenir-ne dades estadístiques.

L'usuari podrà exercir, en tot moment, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició remetent un correu electrònic a webmaster@msssi.es.

Accés a la consulta dels fitxers inscrits S'obrirÓ en una finestra nova. al RGPD pel Ministeri en l'AEPD.