Última actualització: 25/03/2011

Formulació de suggeriments i queixes


 

Es recorda que la ciutadania pot adreçar les seves sol•licituds d'informació general sobre el Ministeri a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant:


 

El formulari de queixes i suggeriments es pot utilitzar per traslladar la insatisfacció dels usuaris amb els serveis del Ministeri, així com les iniciatives per millorar la seva qualitat.


 

Es recorda que la ciutadania pot adreçar les seves sol•licituds d'informació general sobre el Ministeri a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) mitjançant:


 

El formulari de queixes i suggeriments es pot utilitzar per traslladar la insatisfacció dels usuaris amb els serveis del Ministeri, així com les iniciatives per millorar la seva qualitat.