Azken Gaurkotzea: 16/12/2016

Egoitza elektronikoari buruz

Eremua

Egoitzaren aplikazio-eremuak sailaren organo guztiak barne hartzen ditu. Halaber, egoitzak bere esparrua zabaldu eta barne hartuko ditu Idazkariordetzak, eskuordetze bidez, saileko erakunde publikoetako titularrekin sinatzen dituen lankidetza-hitzarmenetan zehazten diren erakundeak, betiere, herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea partzialki garatzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuaren 3.3 artikuluan ezarritakoaren babesean.

Titularra

Saileko Idazkariordetza.

Arduradunak

Helbide elektronikoa

Erreferentziazko helbide elektronikoa honako hau izango da https://sede.msssi.gob.es

Egoitzaren sorrera-tresnarako sarbidea

Urriaren 28ko SSI/2076/2013 Agindua Artxibo pdf.  Leiho berri batean irekiko da. , Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren egoitza elektronikoa sortzen duena.

Administrazio Elektronikoaren Araudia