Última actualización: 10/01/2013 12:24

Como validar os arquivos pdf asinados electronicamente polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade