Última actualisació: 10/01/2013 12:24

Com validar els arxius PDF firmats electrònicament pel Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat