Última actualisació: 18/07/2011

Informació sobre la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Alguns dels fitxers de dades sol•licitades en els servicis d'esta Web contenen dades personals. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat es compromet al compliment de la seua obligació de secret respecte a estes dades i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A este efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, la prestació, l'ampliació i la millora dels servicis d'usuari i obtindre dades estadístiques dels mateixos.

L'usuari podrà exercir, en tot moment, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició remetent un correu electrònic a webmaster@msssi.es.

Accés a la consulta dels fitxers inscrits S'obre en una nova finestra. en el RGPD pel Ministeri en l'AEPD.