Última actualisació: 25/03/2011

Registre electrònic

A través de l'accés a registroelectronico.msssi.es S'obre en una nova finestra. i a l’índex de formularis, pot fer la presentació telemàtica d'escrits, sol•licituds i comunicacions relacionades amb diferents procediments i actuacions (la presentació d'informació no relacionada amb els procediments aprovats legalment no produirà cap efecte i es considerarà no efectuada).

Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del registre, es pot dirigir a: registrotelematico@msssi.es